Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ.ΝΙΚ. ΚΟΓΙΑ


Κύριοι διαχειριστές
Παρακαλώ να αναρτήσετε την παρακάτω απάντησή μου σε ανάρτηση, με τίτλο <<Σπύρος Σοφράς, διαμαρτυρία για τα τεκταινόμενα στο Δημ. συμβούλιο - Απαράδεκτο δίδυμο>>

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.Στις φράσεις της κ.Γκαβογιάννη και του κ.Τσαλιαγκού αντέδρασα εφαρμόζοντας τον κανονισμό(αρ. 4),άμεσα στην κ.Γκαβογιάννη ανακαλώντας την στην τάξη, όχι άμεσα στον κ. Τσαλιαγκό γιατί γράφοντας την πρόταση που θα έθετα αμέσως μετά σε ψηφοφορία δεν το αντιλήφθηκα εκείνη τη στιγμή. Όμως ζήτησα να ανακαλέσει ο κ. Τσαλιαγκός και παράλληλα να μην γραφεί η φράση στα πρακτικά, πράγμα που έγινε.


2. Ο κ. Σοφράς με την <<διαμαρτυρία του>> προσπαθεί να κρύψει την αιτία της αποχώρησής του. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν το θέμα του Λατομείου Αγγέλου και ο κ. Σοφράς αναζητούσε εναγωνίως ένα πρόσχημα αποχώρησης από τη συνεδρίαση για προφανείς λόγους. Το ίδιο είχε κάνει και στη συνεδρίαση του Δ.Σ. 31-1-2011. Είχε αποχωρήσει ακριβώς πριν την συζήτηση του θέματος που αφορούσε το Λατομείο –Αγγέλου.

3. Ό λόγος της αποχώρησής του ήταν πράγματι προσχηματικός και αυτό αποδεικνύεται από το ότι εκτός της κ. Μεαγκώφ, κανείς άλλος από τους παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων της Μειοψηφίας δεν τον ακολούθησε. Ακόμα καιοι Δημ. Σύμβουλοι της παράταξής του κ.κ. Κ. Διγενάκη και Γ. Αντωνίου παρέμειναν(προς τιμήν τους ) στην συνεδρίαση.

4.Τελειώνοντας πρέπει να υπενθυμίσω στον κ. Σπ. Σοφρά ότι προσπαθώ συνεχώς να προστατέψω το κύρος και την αξιοπρέπεια όλων των Δημοτικών Συμβούλων. Ίσως πρέπει και αυτός να πράξει το ίδιο. Όταν σε δυο πρόσφατες συνεδριάσεις ό ίδιος έχει αποχωρήσει διαμαρτυρόμενος ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξής του έχουν παραμείνει στη συνεδρίαση, μάλλονo ίδιος ο κ. Σοφράς δεν προστατεύει αρκετά το κύρος του ως επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας.

Με τιμή
Ν. Κόγιας
Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Σαλαμίνας