Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Καλούμε όλους τους κατοίκους της Σαλαμίνας και ιδιαίτερα την νεολαία, να απαντήσει στο ακόλουθο ερωτηματολόγιο για να διαμορφώσουμε μαζί το αύριο του τόπου μας.

Καλούμε όλους τους κατοίκους της Σαλαμίνας και ιδιαίτερα την νεολαία, να απαντήσει στο ακόλουθο ερωτηματολόγιο για να διαμορφώσουμε μαζί το αύριο του τόπου μας.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCVhVo6m-s6Xhj4dHZcMFpWiAkO_Fj-JV0j79Wxeq7AhKasg/viewform