Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2018

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Γιώργος Παναγόπουλος εγκαινιάζει το εκλογικό του κέντρο