ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΥΡΑΣ 17 Σαλαμίνα τ .κ 18901      
Τηλέφωνο: 210 4651440- 6979411315 
email: tsevas.30days@yahoo.gr