Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΝΗΣ ΜΟΥΛΤΟΥ


Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και πρόταση του δημάρχου ,εντάχτηκα στην επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σας ενημερώνω ότι δεν επιθυμώ να είμαι μέλος της επιτροπής αυτής και οι λόγοι δεν σχετίζονται ούτε με την περίοδο εγκυμοσύνης που διανύω ,ούτε σχετίζεται με τον πρόεδρο η τα μελή της επιτροπής που με όλους διατηρώ άψογες σχέσεις