Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ

       Σήμερα 31 Ιανουαρίου 2011, στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, και κατόπιν των αναφορών  που υπεβλήθησαν στον Δήμο από τους Συμβολαιογράφους, Δικηγόρους, Πολιτικούς Μηχανικούς-Αρχιτέκτονες-Τοπογράφους της Σαλαμίνας αλλά και σειράς παραστάσεων καθώς και σχετικών δημοσιευμάτων, συζητήθηκε το θέμα των δρομολογούμενων καταργήσεων/ συγχωνεύσεων της  ΔΟΥ  Σαλαμίνας με ΔΟΥ (ενδεχομένως με την Δ΄ΔΟΥ) Πειραιώς  μεταφερομένης της έδρας της στον Πειραιά, και    του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας  και μεταφορά του στον Πειραιά (ή σε Δήμο της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά).
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τους ενδιαφερομένους φορείς και δημότες και την πρόταση του Δήμαρχου Σαλαμίνας

ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΙ εκφράζει την αντίθεση του και την διαμαρτυρία του σε κάθε απόπειρα μεταφοράς, ως και την απαίτηση του για την παραμονή και την συνέχιση της λειτουργίας των πιο πάνω Υπηρεσιών στον Δήμο Σαλαμίνας. Παράλληλα εκφράζει την αντίθεση του και την διαμαρτυρία του και σε κάθε άλλη προσπάθεια συρρίκνωσης δημοσίων και κοινωφελών υπηρεσιών της Σαλαμίνας που εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες.
    Ειδικότερα το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει ότι :
Α] Η κατάργηση/συγχώνευση  άλλως η μεταφορά αρμοδιοτήτων  ως    και  η μεταφορά της έδρας  μιας Δ.Ο.Υ  στην οποία υποβάλλονται 20.000 τουλάχιστον δηλώσεις σε ετήσια βάση, από τις οποίες 4.000 τουλάχιστον από επιτηδευματίες ή ελεύθερους επαγγελματίες,  είναι  ευνόητο ότι  θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα στους συναλλασσομένους δημότες, κατοίκους, ιδιώτες και επαγγελματίες του νησιού αλλά και στους 200.000 παραθεριστές της θερινής περιόδου  οι οποίοι κάνουν  χρήση των υπηρεσιών  της.

Β] Η   κατάργηση   του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας, το οποίο τα έτη 2009 και 2010 είχε συναλλαγές ύψους 6.500.000 Ευρώ κατ΄ετος περίπου, και η μεταφορά του στον Πειραιά (ή σε Δήμο της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά), ως και το ενδεχόμενο στην Σαλαμίνα [που έχει ένα από τα παλαιοτέρα αυτοτελή Υποθηκοφυλακεία της χώρας, ήτοι από το έτος 1856] να διατηρηθεί  ένα απλό ταμείο δεχόμενο στο εξής  μόνον αιτήσεις για έκδοση κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων,  βρίσκει αντίθετο το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ο κύριος όγκος των καταχωρούμενων  πράξεων, συμβολαίων, διορθώσεων γεωμετρικών στοιχείων  κλπ   αλλά και η διενέργεια ελέγχων  ιδιοκτησίας και βαρών σε αρχεία και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές  του Κτηματολογίου θα διενεργείται μόνον στο Πειραιά.
Οι  πιο πάνω καταργήσεις/μεταφορές, κατά την άποψη τόσο των ενδιαφερομένων δημοτών όσον και του Δημοτικού Συμβουλίου   θα προκαλέσουν   τεράστια προβλήματα στους δημότες και κατοίκους της Σαλαμίνας  αφού αγνοείται προκλητικά ο νησιωτικός χαρακτήρας του Δήμου μας [και ο οποίος πάντα πρέπει να λαμβάνεται υπ’οψη στις περιπτώσεις μεταφοράς αρμοδιοτήτων], καθώς και το γεγονός ότι το νησί εμφανίζει κατά το έτος 2001 καταγεγραμμένο πληθυσμό που ανήρχετο στις  38.000 και σήμερα κατά μετρίους υπολογισμούς στις περίπου 50.000, τους δε καλοκαιρινούς μήνες στις 200.000, που εξυπηρετούνται   από την ΔΟΥ και από το πιο πάνω Κτηματολογικό Γραφείο σε οτιδήποτε αφορά  τις καθημερινές και πολυάριθμες οικονομικές συναλλαγές τους και   τις ιδιοκτησίες τους.
Παράλληλα το Δημοτικό Συμβούλιο επισημαίνει στους αρμοδίους κρατικούς φορείς ότι :
Α]  το έτος 2010  μετακινήθηκε  μέσω  των πορθμειακών γραμμών φέρυ μπωτ κλπ,  από και προς την Σαλαμίνα 13.000.000 επιβάτες , αριθμός ρεκόρ που την κατατάσσει στην πρώτη θέση των πορθμειακών γραμμών της Ελλάδας και σε μια από τις πρώτες θέσεις πανευρωπαϊκά.
Β] την δυσχέρεια που θα δημιουργήσει  η φημολογούμενη μεταφορά σε όλους τους επαγγελματίες (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, τοπογράφους, μεσίτες, λογιστές κλπ), που ασχολούνται με υποθέσεις ακινήτων ως και την αύξηση του κόστους παροχής υπηρεσιών και την μετακύληση αυτού σε βάρος των οικονομικά δοκιμαζομένων, στην παρούσα οικονομική  συγκυρία, πολιτών της νήσου,    αφού   το Κτηματολογικό Γραφείο Σαλαμίνας είναι αρμόδιο για χιλιάδες ιδιοκτησίες, οι οποίες εμπίπτουν τόσον εντός όσο και εκτός σχεδίου πόλεως, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εκκρεμότητα εκατοντάδες αγωγές και αιτήσεις  κατά την κτηματολογική διαδικασία  σε σχέση με τις προαναφερόμενες ιδιοκτησίες.
Με δεδομένο λοιπόν ότι οι πιο πάνω μεταφορές/καταργήσεις  κλπ. θα προκαλέσουν τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα στον  πρόσφατα διευρυμένο Δήμο Σαλαμίνας [τέταρτο σε πληθυσμό νησιωτικό Δήμο της χώρας], το Δημοτικό Συμβούλιο προασπίζοντας τα συμφέροντα των δημοτών δηλώνει ότι από κοινού με τους ενδιαφερομένους φορείς και δημότες θα προβεί σε κάθε ενέργεια  και παράσταση προς κάθε Υπηρεσία και Αρχή προς αποτροπή  της κατάργησης, μεταφοράς και συγχώνευσης των πιο πάνω Υπηρεσιών και της ουσιαστικής υποβάθμισης της νήσου.

Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί:
Στον Γ.Γ Περιφέρειας Αττικής
Στα Πολιτικά Κόμματα
Στους Βουλευτές Περιφέρειας
Στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Στον Προϊστάμενο Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας
Στην ΔΟΥ Σαλαμίνας
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά
Στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο
Στον Σύλλογο Μηχανικών Σαλαμίνας
Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Στον ημερήσιο Τύπο Αθηνών
Στον Τοπικό Τύπο

Έτσι συντάχθηκε το παρόν ψήφισμα και υπογράφτηκε:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ                Ο Γραμματέας                               Τα Μέλη
Νίκος Κόγιας                                Σπυρίδων Κουτσούκος                   Υπογραφές παρόντων

Ακριβές Αντίγραφο Σαλαμίνα 31 Ιαναουαρίου 2011
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ